Het befaamde asbestattest

U kon er in de media niet omheen: sinds 23 november 2022 is het verplicht om bij de verkoop van uw woning, die gebouwd is voor het jaar 2001, een asbestattest voor te leggen. Dit attest maakt deel uit van het plan van de Vlaamse overheid om tegen 2040 een asbestveilig Vlaanderen te hebben.

Wat staat er in een asbestattest?

Het asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Concreet wil dit zetten dat in het attest wordt beschreven welke materialen in de woning asbest bevatten, wat de staat is van de asbest en hoe je als eigenaar de woning asbest-veilig kan maken.

Wie maakt het asbestattest op?

Een asbestattest mag enkel en alleen opgemaakt worden door een gecertificeerde asbestdeskundige. De deskundige is onafhankelijk en werd door een door OVAM erkende instelling gecertificeerd nadat hij of zij slaagde voor een theoretisch en praktisch examen. Hoe wordt het attest 

Hoe wordt het attest opgemaakt?

Voor de opmaak van een asbestattest komt de gecertificeerde asbestdeskundige ter plaatse. Hij of zij voert een 'niet-destructief' onderzoek uit, wat betekent dat dit onderzoek enkel rechtstreeks waarneembare asbestbronnen beschrijft. Er zullen geen vloeren of muren opgebroken worden om eventueel ingesloten asbest op te sporen. Toch zijn er bij dit niet-destructief onderzoek vaak kleine staalnames nodig. Hiervoor moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden. Dit doet de deskundige op een veilige manier, zodat er geen asbest vrijkomt. Een laboanalyse bepaalt vervolgens of het materiaal asbesthoudend is. 

Moet ik enkel over een asbestattest beschikken wanneer ik mijn woning wil verkopen?

Momenteel nog wel. Pas tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar, van een woning of gebouw dat dateert van voor 2001, over een asbestattest beschikken. 

Hoelang blijft dit attest geldig?

Standaard is een asbestattest 10 jaar geldig. In bepaalde gevallen zal er een kortere geldigheidstermijn toegekend worden (bijvoorbeeld wanneer er beperkingen zijn tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet alles kon inspecteren). Wanneer de situatie in het gebouw gewijzigd wordt, kan er ook een nieuw asbestattest nodig zijn (bijvoorbeeld na verwijdering van asbesthoudende materialen). 

Ik wil mijn woning die gebouwd is voor 2001 verkopen. Wat doe ik nu best?

Dan zijn wij de rechterhand die u nodig heeft! We troffen tijdig alle nodige voorbereidingen en werken samen met gecertificeerde asbestdeskundigen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. 

Galerij

U moet uw aanspreking invullen
U moet uw voornaam invullen
U moet uw naam invullen
U moet uw e-mail invullen
U moet uw telefoonnummer invullen
U moet uw bericht (optioneel) invullen
U moet akkoord gaan met onze privacyvoorwaarden